Kohtumõistmine viikingite moodi.

Kohtumõistmine viikingite moodi.

Kuidas lahendati mureküsimusi viikingiajal? Mis sai siis, kui kaks hõimu olid vaenuajal, kuid praktilistel kaalutlustel otsustati enne verevalamist lahendada asi rahumeelselt? Kelle sõna jäi peale, ning kes tundis suusõnaliselt levivaid seaduseid?  Rollimäng “Kohtumõistmine viikingite moodi” annab neile küsimustele vastuse.

Ülimalt kaasahaarav.

Huvitav ja hariv

Kõikjal Eestis

Kohumõistmine viikingite moodi on interaktiivne rollimäng, mis viib osalejad ühte väga tähtsasse päeva iga viikingi jaoks, kellel oli natukenegi vara.

Ting oli päev, kus saadi kokku, arutleti eluolu ja seadusandluse üle, sõlmiti kokkuleppeid ning mõisteti kohut. Ajal mil veritasu oli laialdaselt aksepteeritav otsustasid siiski osad oma probleeme lahendada rahumeelselt. Kuid hoolimata vägivalla vältimisest, on osalejad endiselt nõus tegema kõike, et saavutada oma tahtmine.

Mängu käigus saavad kõik osalejad tulla välja oma murede ja süüdistustega teiste mängijate vastu. Need võivad olla eelnevalt valmis mõeldud, kuid kogemus on näidanud, et parimad süüdistused ja lahendid tulevad siiski mängu ajal ning improviseeritult. Mängu teeb eriti lõbusaks ja pingeliseks asjaolu, et süüdistust ei tohi mitte mingil juhul tagasi ajada, vaid tuleb ennast täbarast olukorrast välja rääkida, veeretades süü hoopis kellegi teise kaela.

Mäng sobib kõigile vanustele, ning tõmbab käima iga ürituse. Lisaks sunnib see osalejaid vaimsele pingutusele ning arendab väitlemisoskust ja tähelepanu, sest kõige lihtsam ennast jamast välja vingerdada on tähelepanelikult leida süüdistuses loogikavigu.

Garanteeritud on pingelised debatid, jumaliku õigluse väljaselgitamine võitluse abil ning unustamatu kogemus kogu eluks.

 

 

Mängu juhivad kogemusega rollimängijad.

Osalejatele jaotadakse ajaloolise välimusega riietust.

Autentne varustus ja rekvisiidid.

PAKETI HIND ON
300€


Minu arvates on selline kogemus väga arendav ja huvitav. Praktiline tegevus kinnistab eelnevalt õpitud teadmisi väga hästi. Parim õppeviis olekski minu arvates kõigepealt teooriaga natuke tutvuda ja seejärel reaalselt professionaalide juhendamisel  läbi teha. Tõenäoliselt paljusi õpilasi motiveeriks ka teadmine, et nad saavad õpitut  kogeda reaalsemalt kui teema peale kontrolltöö tegemine.

Rait Loos

Rait LoosValga Priimetsa kool


Soovid proovida mängumoodulit, mis tõmbab käima iga ürituse?

Anna meile sellest märku!