Hariv ajarännak Eesti rauaaega ei ole kunagi olnud lihtsam.

Rõuge muinastalu on ideaalne koht, kus lasta aktiivõppel ja teadmistehimulistel lastel, ning seda kõike ajastutruus keskkonnas. Kombineerides erinevaid rauaaja võtmes tegevusi, ei omanda lapsed pelgalt ajalooteadmisi, vaid nende silmaring laieneb ka loodusteadustes, tehnoloogilises mõtlemises ja materjalide tundmises ning lisaks ka füüsilises vormis.

Meie interaktiivsed õppeprogrammid toetavad riikliku õppekava, ning on koostatud koostöös Tartu Ülikooli Ajaloo instituudiga.

Õppepäeva eesmärk on arendada läbivate teemade käsitlemist ning pöörta suuremat tähelepanu üldpädevuste kujundamisele.

Õppepäeval osalemine

Mitmekülgne programm on disainitud nii, et igal töötoal oleks võimalikult palju erinevaid väljundeid ja kasutegureid. 

Kokkupuude rauaaegse olustiku, tehnoloogiate ja ajastutruudes riietustes inimestega innustab lapsi rohkem uurima ja programmist aktiivsemalt osa võtma. 

Mitme programmis oleva töötoa jooksul tuleb õpilastel läheneda probleemidele kastist väljapoole mõeldes ning kasutades neile antud piiratud vahendeid. 

Ainult koos töötades on lastel võimalik jõuda parima lahenduseni, ning selleks, et koostöö sujuks on vaja välja käia omapoolsed lahendused, need teistele selgeks teha ja valida välja parim.

Ühepäevane töötubadega õppepäev sisaldab:

Ekskursiooni Rõuge linnamäele ja muinastallu. Klass jagatakse väiksemateks rühmadeks, kus õpilased läbi praktilise tegevuse saavad kogemuse erinevatest rauaaja eluvaldkondadest. Õpitakse tulerauaga tuld tegema, kerisahju kütma, jahvekiviga vilja jahvatama, tinaehteid valama, tutvutakse muinassõdalaste eluga, lastakse vibu, osaletakse mõõgavõitluses või visatakse oda. Õpilased saavad teadmisi ajaloost ning loodusainetest, näiteks mandrijää või inimtegevuse rollist  pinnavormide kujunemisel, asulate tekkimisest, elust rauaajal, sõjapidamise viisidest, kaubandusest ja arheoloogilistest leidudest. Kestus 3-4 tundi.

Programm on aktiivne ajavahemikus xx-xx. 

Programmis osalemiseks on vajalik eelregistreerimine.
Hind ühe õpilase kohta on 9€

  • Igal tööpäeval on pakkuda kaks aega:  10.00 – 13.00 või 14.00 – 17.00
  • Grupi minimaalne suurus on 25 õpilast.
  • Pakume ööbimisvõimalust magasmiskottides Rõuge rahvamaja põrandal 2 eurot/öö/inimene või tasuta ööbimist muinasmajas. Magamiskotid või riided tuleb õpilastel ise kaasa võtta.
  • Pakume toitlustust Rõuge Koolis 3 eurot/hommikusöök, 3.50 eurot/lõuna ning 3.50 eurot/õhtusöök inimese kohta. Soovi korral on võimalik toitu ise valmistada ka püstkojas.

Kuidas on elu muinastalus?

Mida veel rõuges teha?

Koostööpartnerid