Hariv ajarännak Eesti viikingiaega ei ole kunagi olnud lihtsam.

Rõuge muinastalu on ideaalne koht, kus lasta kohtuda aktiivõppel ja teadmistehimulistel lastel, ning seda kõike ajastutruus keskkonnas. Kombineerides erinevaid rauaaja võtmes tegevusi, ei omanda lapsed pelgalt ajalooteadmisi, vaid nende silmaring laieneb ka loodusteadustes, tehnoloogilises mõtlemises ja materjalide tundmises ning lisaks paraneb ka nende füüsiline vorm.

Meie interaktiivsed õppeprogrammid toetavad riikliku õppekava, ning on koostatud koostöös Tartu Ülikooli Ajaloo instituudiga.

Õppepäeva eesmärk on arendada läbivate teemade käsitlemist ning pöörta suuremat tähelepanu üldpädevuste kujundamisele.

Õppepäeval osalemine

Mitmekülgne programm on disainitud nii, et igal töötoal oleks võimalikult palju erinevaid väljundeid ja kasutegureid. 

Kokkupuude rauaaegse olustiku, tehnoloogiate ja ajastutruudes riietustes inimestega innustab lapsi rohkem uurima ja programmist aktiivsemalt osa võtma. 

Mitme programmis oleva töötoa jooksul tuleb õpilastel läheneda probleemidele kastist väljapoole mõeldes ning kasutades neile antud piiratud vahendeid. 

Ainult koos töötades on lastel võimalik jõuda parima lahenduseni, ning selleks, et koostöö sujuks on vaja välja käia omapoolsed lahendused, need teistele selgeks teha ja valida välja parim.

Lühem pakett

9€ / õpilane (2,5 tundi)

Sõjapidamise töötuba

 • Loeng viikingiaegse sõdalase elust.
 • Odaviskamise töötuba.

Vaba aeg viikingite moodi

 • Viikingiaegsed lauamängud.

Metallitöö

 • Muinasaegse amuleti valamise töötuba.

Olmetegevused

 • Jahvekiviga vilja jahvatamine

Pikem pakett

14€ / õpilane (4 tundi)

Olmetegevused

 • Tulerauaga lõkke alustamine
 • Jahvekiviga vilja jahvatamine

Metallitöö

 • Muinasaegse amuleti valamise töötuba.
 • Sepatöö teemaline loeng ja demostratsioon.

Vaba aeg viikingite moodi

 • Viikingiaegsed lauamängud.
 • Käesurumine viikingite moodi.

Sõjapidamise töötuba

 • Loeng viikingiaegse sõdalase elust.
 • Odaviskamise töötuba.
 • Vibu laskmise töötuba.

Programm on aktiivne ajavahemikus 20. september – 21. oktoober. 

Programmis osalemiseks on vajalik eelregistreerimine.

 • Igal tööpäeval on pakkuda kaks aega:  10.00 – 13.00 või 14.00 – 17.00
 • Grupi minimaalne suurus on 25 õpilast.
 • Pakume ööbimisvõimalust magasmiskottides Rõuge rahvamaja põrandal 2 eurot/öö/inimene või tasuta ööbimist muinasmajas. Magamiskotid või riided tuleb õpilastel ise kaasa võtta.
 • Ekskursioon Ööbikuorus ja Rõuge linnamäel on 2€ õpilase kohta lisaks.
 • Pakume toitlustust Rõuge Koolis 3 eurot/hommikusöök, 3.50 eurot/lõuna ning 3.50 eurot/õhtusöök inimese kohta. Soovi korral on võimalik toitu ise valmistada ka püstkojas.
 • Eraldi kokkuleppel on võimalik läbi viia ka muid töötubasid ja tegevusi. Võtke meiega ühendust, oleme kõigeks avatud.


Eraldi kokkuleppel on võimalik:

 • Korraldada ekskursioon Rõuge muinastalu ümbruses.

 • Läbi viia muinastoidu valmistamise õpituba.

 • Mängida viikingiaegset pallimängu Knattleikr”