fbpx

Õppepäev Rõuge muinastalus on ajarännak Eesti rauaaega.

“Ja lapsed hõiskavad, kui Tõnu oda lendab otse sihtmärgi keskele! Muinasajal oleks see tähendanud hukku vaenupoole sõjasulasele.”

Rõuge muinastalu on ideaalne koht, kus lasta kohtuda aktiivõppel ja teadmistehimulistel lastel, ning seda kõike ajastutruus keskkonnas.

Kombineerides erinevaid rauaaja võtmes tegevusi, ei omanda lapsed pelgalt ajalooteadmisi, vaid nende silmaring laieneb ka loodusteadustes, tehnoloogilises mõtlemises ja materjalide tundmises.

Meie interaktiivsed õppeprogrammid toetavad riikliku õppekava, ning on koostatud koostöös Tartu Ülikooli Ajaloo instituudiga.

Õppepäeva eesmärk on arendada läbivate teemade käsitlemist ning pöörta suuremat tähelepanu üldpädevuste kujundamisele.

Valida saab kahe erineva variandi vahel.

Pikem õppepäev (4 tundi / 14€ õpilane)

Sõjapidamise töötuba.

Räägime lastele muistse sõdalase elust, sellest kuidas Eesti aladel toona sõditi, näitame relvastust ja turviseid, viskame oda ning laseme vibu.

Vaba aeg viikingite moodi.

Räägime lastele sellest, kuidas viikingiajal Eestis vaba aega veedeti ning õpime selgeks ühe muinasaegse lauamängu ja võtame mõõtu muistses käesurumises.

Metallitöö.

Räägime lastele natukene metallitööst ja toonasest kaubandusest ning näitame lastele kuidas käib sepistamine. Lapsed saavad ise valada ja valmis viimistleda muinasaegse amuleti.

Muinasaegne söök ja olmeelu.

Räägime sellest, mida muinasajal söödi, jahvatame jahvekiviga jahu ning proovime tulekiviga tuld alustada.

Lühem õppepäev (2,5 tundi / 9€ õpilane)

Sõjapidamise töötuba.

Räägime lastele muistse sõdalase elust, näitame relvastust ja turviseid, viskame oda.

Vaba aeg viikingite moodi.

Räägime lastele sellest, kuidas viikingiajal Eestis vaba aega veedeti ning õpime selgeks ühe muinasaegse lauamängu.

Metallitöö.

Räägime lastele natukene metallitööst ja toonasest kaubandusest. Lapsed saavad ise valada ja valmis viimistleda muinasaegse amuleti.

Muinasaegne söök ja olmeelu.

Räägime sellest, mida muinasajal söödi ja jahvatame jahvekiviga käsitsi jahu.

Oma silm on kuningas

Pane õppepäevaks aeg kinni.

Vali endale sobiv lahendus.
25
25
Õppepäeva maksumus €
25
25
Õppepäeva maksumus €
25
25
Õppepäeva maksumus €