Rollimäng mis arendab otsustusvõimet kriisiolukordades.

Ting oli päev, kus saadi kokku, arutleti eluolu ja seadusandluse üle, sõlmiti kokkuleppeid ning mõisteti kohut. Ajal mil veritasu oli ühiskonnas aksepteeritav otsustasid siiski osad leida oma probleemidele rahumeelne lahendus. Kuid hoolimata vägivalla vältimisest, on osalejad endiselt nõus tegema kõike, et saavutada oma tahtmine.

Mängu käigus saavad kõik osalejad tulla välja oma murede ja süüdistustega teiste mängijate vastu. Need võivad olla eelnevalt valmis mõeldud, kuid kogemus on näidanud, et parimad süüdistused ja lahendid tulevad siiski mängu ajal improviseeritult. Mängu teeb eriti lõbusaks ja pingeliseks reegel, et süüdistust ei tohi mitte mingil juhul tagasi ajada, vaid tuleb ennast täbarast olukorrast välja rääkida.

Mäng sobib kõigile vanustele, ning tõmbab käima iga ürituse. Lisaks sunnib see osalejaid vaimsele pingutusele ning arendab väitlemisoskust ja tähelepanu, sest kõige lihtsam ennast jamast välja vingerdada on tähelepanelikult leida süüdistuses loogikavigu. Garanteeritud on pingelised debatid, jumaliku õigluse väljaselgitamine võitluse abil ning unustamatu kogemus kogu eluks.

Meie kogemus on näidanud, et selle mängu puhul kehtib rusikareegel “alguses ei saa vedama, pärast ei saa pidama”. Juba mängu enda jooksul on näha kuidas järjest kiiremini tuleb osalejatelt läbimõeldud ja kaalutletud reaktsioon nende vastu suunatud tegevustele, kus võetakse arvesse nii enda huve kui ka tugevusi ning nõrkusi. Vaimne reaktsioonikiirus ja kartmatus võtta vastu otsuseid on oluline oskus iga inimese kogemustepagasis.

Mida kohtumõistmise rollimäng sisaldab?

null

Umbes 15 minutilist loengut viikingiajast

Selleks, et minna oma mõtetes ajas tagasi ja mängida oma viikingiaegset tegelaskuju on oluline teada kuidas toonane inimene elas ja mõtles.
null

Viikingiaegseid kostüüme

Rolli sisse sulanduda on oluliselt lihtsam kui seljas on viikingiaegsed riided ja keskkond meenutab viikingiaega.
null

Kohtumõistmise rollimäng

Tund aega kestva rollimängu täidavad pingelised väitlused, oma õiguse taga ajamine, kiirete otsuste vastuvõtmine ning üksteise ülekavaldamine.
null

Kahte kogenud instruktorit

Kaks pikaajalise rollimängu kogemusega instruktorit aitavad ja suunavad osalejaid. Nii on võimalik lühikese ajaga saavutada palju rohkem.

Kui palju kohtumõistmise rollimäng maksab?

Kohtumõistmise rollimängu hind on 300€. Sõltumata grupi suurusest.

Tegu on investeeringuga, mis annab tohutu panuse nii lapse kui ka täiskasvanu edasisse ellu.

Miks on kohtumõistmise rollimäng kasulik? 

Arendab kiiret taipu ja võimekust võtta vastu otsuseid.

Kaotab ära hirmu enda huvide eest seista ja kasvatab selgroogu.

Laiendab ajalooteadmisi viikingiajast.

Toob esile inimestes peidus olnud liidriomadused.

Minu arvates on selline kogemus väga arendav ja huvitav. Praktiline tegevus kinnistab eelnevalt õpitud teadmisi väga hästi. Parim õppeviis olekski minu arvates kõigepealt teooriaga natuke tutvuda ja seejärel reaalselt professionaalide juhendamisel  läbi teha. Tõenäoliselt paljusi õpilasi motiveeriks ka teadmine, et nad saavad õpitut  kogeda reaalsemalt kui teema peale kontrolltöö tegemine.

Rait LoosValga Priimetsa kool

Tee oma õpilastele üks arendav ja meeldejääv koolipäev.